سوابق تحصیلی

تخصص کودکان دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 84
فوق تخصص قلب کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 90

سوابق علمی

استاديار مقطع تخصصي دانشگاه علوم پزشکي کردستان 1384-1386 -استاديار مقطع فوق تخصصي دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1390-1396 - مدير گوه بهداشت خانواده استان کردستان 1384-1386 - رئيس بيمارستان قدس پاوه 1373-1376

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن قلب کودکان ايران

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران - شهرک اکباتان - انتهای فاز 3- بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی صارم

تلفن تماس:

0214702

روزهای حضور در محل کار:

يکشنبه، سه شنبه از ساعت 8:30 الي 16:30
دوشنبه از ساعت 8:30 الي 13
چهارشنبه از ساعت 10 الي 13

دریافت نوبت
  • >
  • آذر 1399
  • <
بیمارستان صارم