سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی از علوم پزشکي و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1382 الی 90
تخصص بیماریهای داخلی از دانشگاه‎‏‎‏‎‏ علوم پزشکي و خدمات بهداشتی درمانی تهران 91 الی 95
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین از علوم پزشکي و خدمات بهداشتی درمانی تهران 96 الی 98

سوابق علمی

هيئت علمي داراي بورد تخصصي و فوق تخصصي از دانشگاه علوم پزشکي تهران استاديار دانشگاه علوم پزشکي ايران، بيمارستان فيروزگر رتبه 56 کنکور سراسري علوم تجربي در کل کشور رتبه 3 آزمون دانشنامه تخصص بيماريهاي داخلي در کل کشور رتبه 1 آزمون دستياري فوق تخصص گوارش و کبد بالغين در کل کشور رتبه 2 آزمون دانشنامه فوق تخصص گوارش و کبد بالغين در کل کشور رتبه 56 کنکور سراسري علوم تجربي در کل کشور رتبه 3 آزمون دانشنامه تخصص بيماريهاي داخلي در کل کشور رتبه 1 آزمون دستياري فوق تخصص گوارش و کبد بالغين در کل کشور رتبه 2 آزمون دانشنامه فوق تخصص گوارش و کبد بالغين در کل کشور

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران - بیمارستان فیروزگر

تلفن تماس:

021

روزهای حضور در محل کار:

روزهاي دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه صبح کلينيک گوارش بيمارستان فيروزگر

دریافت نوبت بیمارستان فیروزگر
  • >
  • بهمن 1399
  • <