سوابق تحصیلی

دکترا روانشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق علمی

عضو هيأت علمي تمام وفت دانشگاه آزاد اسلامي و معاون دانشجويي وفرهنگي واحد -رئيس کميته روانشناسي فدراسيون ورزشي نابينايان جمهوري اسلامي ايران - معاون آموزشي و دانشجوئي دانشگاه آزاد اسلامي واحد انديمشک - معاون دانشجوئي دانشگاه آزاد اسلامي واحد انديمشک - معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد انديمشک - رئيس دانشکده فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد انديمشک - مدير دانشجوئي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر - ضو هيئت مديره و مدير عامل شرکت تعاوني اعتبار واحد شوشتر - رئيس کميته روانشناسي ورزش کونگ فو استان خوزستان - نماينده تام الاختيار دانشگاه آزاد اسلامي انديمشک و رابط اداره بنياد شهيد و جانبازان در امور ايثار گران - نماينده تام الاختيار ( ويژه اجراي آموزش کارآفريني) دانشگاه آزاد اسلامي واحد انديمشک - مدير گروه روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي انديمشک - عضو کارگروه تحول در علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي استان خوزستان - عضو ستاد هم انديشي دانشگاه آزاد اسلامي انديمشک - رئيس کميته انضباطي دانشجوئي دانشگاه آزاد اسلامي واحد انديمشک - دبير شوراي تخفيفات دانشگاه آزاد اسلامي واحد انديمشک - ارائه مقاله در همايش هاي: بين الملي، ملي ، منطقه اي و داخلي - ارائه مقاله در مجله ISI - ارائه سخنراني علمي به مناسبت هاي مختلف - مدرس گروه روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي انديمشک و دانشگاه پيام نور، دانشگاه فرهنگيان شهرستان انديمشک

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران عضو انجمن روانشناسي ايران عضو کميته علمي کنگره بين المللي روانشناسي رشد کودک و نوجوان، شيراز- 2011 عضو کميته ناظر بر نشريات دانشجويي استان خوزستان

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

خوزستان، اندیمشک، تقاطع خیابان شهید پناهی و امام حسین، روبروی مسجد محمدی ،مجتمع ابن سینا طبقه جهارم واحد 9

تلفن تماس:

06142624145 09167973492

روزهای حضور در محل کار:

بيمه آتيه سازان ايرانيان

دریافت نوبت مطب دکتر جهانگیر میرزاوندی
  • >
  • بهمن 1399
  • <
12
52
85
989
9658
  • رواندرمانگر شناختی رفتاری (اکت) اختلالات افسردگی
  • اختلالات اضطرابی
  • اعتیاد مشاوره ازدواج و خانواده