سوابق تحصیلی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق علمی

مقام برتر پريودنتولوژي در ايران و خاورميانه در سال 1384
دندانپزشک معتمدبانک تجارت

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

بانک تجارت

آدرس:

تهران

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • بهمن 1399
  • <