سوابق تحصیلی

دکترای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو ICOI

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

بوشهر - شهر کنگان - خیابان وحدت - ابتدای خیابان دوست

تلفن تماس:

07737222272

روزهای حضور در محل کار:

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • بهمن 1399
  • <
  • کاشت دندان
  • طراحی لبخند
  • لمینت
  • سفید کردن دندان ها
  • جراحی دندان های نهفته
  • بازسازی استخوان فک
  • پیوند سینوس