سوابق تحصیلی

سوابق علمی

هييت علمي بيمارستان قلب شهيد رجايي

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضويت در انجمن گوارش وكبد

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • دی 1399
  • <