سوابق تحصیلی

تخصص چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان رسول اکرم تهران

سوابق علمی

رتبه 90 آزمون سراسري علوم تجربي سال 1382
دانش آموخته پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران
رتبه 10 کشوري آزمون پيش کارورزي
رتبه 80 آزمون تخصص پزشکي
مقالات معتبر در مجلات بين المللي چشم پزشکي
داور مجلات علمي چشم پزشکي
سخنراني و ارائه پوستر در کنگره هاي چشم پزشکي
بورد تخصصي چشم پزشکي
بورد تخصصي چشم پزشکي
تاييديه آزمون انجمن بين المللي چشم پزشکي (ICO)

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن چشم پزشکي ايران

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • دی 1399
  • <