سوابق تحصیلی

فارغ التحصیلی از دوره پزشکی عمومی
تخصص زنان و زایمان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دوره فلوشییپ پریناتالوژی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سوابق علمی

شرکت در دوره هاي باز اموزي متخصصان زنان به عنوان سخنران
ارائه مقاله در مجلات ISIبا عنوان بررسي اندکس تراکم سرويکس به عنوان شاخص پيشگويي کننده زايمان زودرس
سخنران در کارگاه ارزيابي جنين در کنگره جامعه جراحان 1398

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن FMF انگلستان و داراي گواهي دوره هاي سونوگرافي FMF

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران- بزرگراه همت غربی - بعد از تقاطع بزرگراه آزادگان -اتوبان شهید خرازی

تلفن تماس:

02147241000

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • بهمن 1399
  • <
  • انجام مشاوره در زمینه مراقبت بارداری مادران باردار پرخطر که از طرف همکاران متخصص زنان ارجاع میشوند.
  • انجام غربالگری های جنین سونو گرافی سه ماهه اول ب رسی NTو انومالی سه ماهه اول
  • انجام وبررسی سونوگرافی انومالی سه ماهه دوم
  • بررسی سونوگرافیک رشد جنین
  • انجام بررسی ژنتیک جنین در موارد پرخطر با امنیوسنتز و CVS