سوابق تحصیلی

متخصص طب اورژانس
ورودی تخصص سال ۹۴ علوم.پزشکی دانشگاه ایران

سوابق علمی

سابقه کاري يک سال و نيم طرح ضريب kدر ياسوج،و هم اکنون شاغل در اورژانس بيمارستان فوق تخصصي جزيره کيش داراي مدرک سونوگرافي در طب اورژانس

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن طب اورژانس

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

بیمارستان فوق تخصصی جزیره کیش: جزیره کیش میدان هرمز بیمارستان ابن سینا

تلفن تماس:

071

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت دکتر امیرصدری
  • >
  • دی 1399
  • <