سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکترای عمومی

سوابق علمی

رييس مرکز بهداشتي درماني بيده استان اصفهان
رييس مرکز بهداشتي درماني شهر ونک استان اصفهان
پزشک معتمد موسسه اموزش عالي عرفان استان کرمان
رييس کميته پزشکي هيات تکواندو استان کرمان
مدرک دوره اموزشي طرح پزشک خانواده

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • اسفند 1399
  • <
1
  • بیماریهای دستگاه گوارش
  • مجاری ادراری
  • عفونی
  • استخوان مفاصل وروماتیسم
  • اسیبهای ورزشی
  • تحلیل وتوضیح آزمایشات تخصصی سونوگرافی و سایر موارد پارا کلینیک