سوابق تحصیلی

سوابق علمی

پزشک خانواده در استانهاي کردستان لرستان خوزستان و مازندران - مسئول درمان سالک در شهرستان شوش در سالهاي 93 و 94

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

بروجرد، خیابان تختی، جنب داروخانه ی آزادی

تلفن تماس:

06642515077 09037032893

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت مطب دکتر رخشان
  • >
  • بهمن 1399
  • <