سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه تهران

سوابق علمی

مشاوره پزشکي بيماري هاي عفوني به خصوص کرونا ( کار کردم روي اين زمينه ) و تفسير آزمايشات - نفر سوم کشوري جشنواره هاي مخترعين خوارزمي - سه اختراع در زمينه علوم پزشکي - Oropharyngeal candidiasis in hospitalized COVID-19 Patients from Iran

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • بهمن 1399
  • <