سوابق تحصیلی

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

خراسان رضوی - شهرستان سبزوار - خیابان بیهق - خیابان بسیج - ساختمان حکیم - واحد شماره 1

تلفن تماس:

05144238132

روزهای حضور در محل کار:

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • بهمن 1399
  • <
دکتر محمد موید
بهترین دندان پزشک
دندانپزشک عمومی
  • ترمیم
  • عصب کشی ( اندو )
  • پروتز های ثابت و متحرک
  • جرمگیری