سوابق تحصیلی

پزشک عمومی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی بابل

سوابق علمی

سابقه ي طرح پزشک خانواده در استان زنجان

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

مازندران

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • بهمن 1399
  • <