سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 138
فارغ التحصیل تخصص کودکان دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 1391
فارغ التحصیل فوق تخصص بیماریهای قلب کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1396

سوابق علمی

اولين تز اکوي قلب جنين در ايران
بورد فوق تخصصي قلب کودکان سال 1396
عضو هيات علمي قلب کودکان دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي از سال 97
تقدير نامه از دانشگاه علوم پزشکي گيلان در دوره خدمت پزشکي عمومي به خاطر فعاليت ثمربخش در بخش اورژانس و مديريت احياي قلبي ريوي در بيمارستان کوثر استان گيلان سال1386
تقدير نامه از دانشگاه علوم پزشکي گيلان مديريت mass causualty در اورژانس بيمارستان کوثر استان
گيلان سال 1386
نفر اول امتحان ورودي قلب کودکان سال 1393
سخنراني ها:
سخنراني در کنگره بين المللي داخلي اطفال بيمارستان شهيد رجايي سال 1394
سخنراني در کنگره بين المللي داخلي اطفال مرکز طبي کودکان سال1395

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

همدان - میدان رسالت - بلوار شهید مطهری

تلفن تماس:

08132640033 08132640034 08132640036

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • بهمن 1399
  • <