سوابق تحصیلی

کارشناس عالیه مامایی

سوابق علمی

داراي گواهي plcو ماماي همراه - داراي مدرک مشاوره و درمان واژينيسموس - مدرک مشاوره تعيين جنسيت - مراقبتهاي قبل بارداري و بارداري و زايمان - غربالگري هاي برست و رحم - تنظيم خانواده و ludگذاري و درمان بيماريهاي زنان

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن علمي مامايي اصفهان

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

اصفهان

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • آذر 1399
  • <