سوابق تحصیلی

تخصص رادیوتراپی آنکولوژی از دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی تهران
دكتراي حرفه اي پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي همدان

سوابق علمی

بورد تخصصي راديوتراپي انکولوژي ، تشخيص و درمان سرطان ، شيمي درماني و راديوتراپي - سخنراني در برنامه هاي حضوري آموزش مداوم، کنگره ي سالانه کلينيکال انکولوژي - سخنراني در برنامه هاي حضوري آموزش مداوم، کنگره ي سالانه و کنگره ي بين المللي کلينيکال انکولوژي - تدريس درس نظري مباني آنکولوژي به دانشجويان کارشناسي پيوسته تکنولوژي پرتودرماني دانشگاه پيراپزشکي اراک - تدريس درس نظري تکنيک هاي براکي تراپي به دانشجويان کارشناسي پيوسته تکنولوژي پرتودرماني ذانشگاه پيراپزشکي اراک - شركت در كنگره ها و مجامع علمي ملي و بين المللي -

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران - بیمارستان صارم ، تهران شهرک اکباتان ، انتهای فاز سه

تلفن تماس:

0214702

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت مطب بیمارستان صارم
  • >
  • بهمن 1399
  • <