سوابق تحصیلی

سوابق علمی

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي - دانشيار گروه کودکان دانشکده دندانپزشکي شيراز

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

استان فارس، شهر شیراز، فلکه دانشجو، ساختمان 2000، طبقه 4

تلفن تماس:

07132353096

روزهای حضور در محل کار:

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • آبان 1399
  • <
دکتر طاهره اسکندریان
دکتر طاهره اسکندریان
دکتر طاهره اسکندریان
دکتر طاهره اسکندریان
دکتر طاهره اسکندریان
دکتر طاهره اسکندریان
دکتر طاهره اسکندریان
دکتر طاهره اسکندریان
  • انجام کلیه درمان های دندانپزشکی در گروه سنی کودکان و نوجوانان زیر 13 سال
  • درمان دندانپزشکی کودکان خردسال، غیرهمکار تحت بیهوشی و آرام بخشی