سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

سوابق علمی

به عنوان روانشناس در بيمارستان و مراکز بهداشتي درماني از سال 93 مَشغول به کار هستم - از سال91 فعاليتم به عنوان روانشناس همکاري با کلينيک و درمانگاهاي خصوصي - کارگاههاي گذرانده شده:درمان اختلالت افسردگي و اصطراب و مشاوره خانواده تحت نظر اساتيد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و تهران

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو سازمان نظام روانشناسي ايران

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

گیلان - رشت -رشت - پل طالشان - فلکه دوم - درمانگاه مهر

تلفن تماس:

01333467694

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت درمانگاه مهر
  • >
  • بهمن 1399
  • <
  • کودک
  • افسردگی
  • اضطراب