سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی،دانشگاه علوم پزشکی ایران

سوابق علمی

مشاور و روان درمانگر،صداي مشاوره،بهزيستي شهر تهران - مشاور کودک و خانواده ،مرکز سازماندهي کودکان خياباني ياسر - مسئول فني مرکز مشاوره اميد نو - کارشناس و مشاوره معاونت پيشگيري بهزيستي شهر ري - مشکلات رواني اجتماعي کودکان مهاجر،پيام مشاور،دوره 3 شماره 4 - ساخت و هنجار يابي آزمون رشد نوشتن. پژوهشکده کودکان - عملکرد نور و سايکولوژيک و ارتباط آن با عملکرد رواني اجتماعي و متغيرهاي باليني، کنگره انجمن علمي روانشناسي باليني 1384 - الگوهاي طرحواره اي کمال گرايي و تاييد خواهي در افسردگي.انديشه و رفتار دوره 3

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران

تلفن تماس:

02144265054 09210174656

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت مطب آقای سام خانیانی
  • >
  • دی 1399
  • <