سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد گفتار درمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

انجمن گفتاردرماني ايران و
انجمن گفتاردرماني آمريکا.
انجمن لکنت ايران
انجمن گفتار روان
انجمن شيوايي

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

روزهاي شنبه و سه شنبه

دریافت نوبت
  • >
  • آبان 1399
  • <
  • اختلالات گفتار و زبان و بلغ شامل لکنت، اختلال تولید(مشکل در تلفظ صداهای گفتاری)
  • اختلالات صوت و تاخیر رشدی گفتار و زبان