سوابق تحصیلی

متخصص طب اورژانس

سوابق علمی

فارغ تحصيل پزشکي عمومي سال 1386 از دانشگاه شهيد بهشتي تهران فارغ تحصيل تخصص طب اورژانس سال 96 از دانشگاه کرمان

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

کرمان

تلفن تماس:

021

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت کرمان
  • >
  • دی 1399
  • <
  • طب کار
  • ترک اعتیاد
  • عفونی
  • کرونا