سوابق تحصیلی

بورد تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فلوشیپ فوق تخصصی تکامل کودکان از مرکز ایالتی تکامل کودکان پرث -استرالیا

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو کميته کشوري تکامل کودکان
عضويت در سازمان نظام پزشکي
عضو انجمن خاص پزشکي

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

آذربایجان شرقی- تبریز- چایکنار- به سمت آبرسان - بعد از پل منصور - کوچه دوم- سمت چپ- مرکز تکامل کودکان تبریز

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • آذر 1399
  • <
  • مشکلات و اختلالات تکاملی و رفتاری کودکان شامل گفتار ،ارتباط ،بازی ،تعاملات اجتماعی ،شناخت ،دقت و یادگیری. غربالگری تاخیر تکاملی و مشاوره در مورد نحوه ادامه کمک به کودکتان در صورت نیاز به کمک .
  • سونو