سوابق تحصیلی

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

خراسان رضوی - سبزوار - خیابان بیهق - اول خیابان مهام حکیم - ساختمان حکیم

تلفن تماس:

05144229595

روزهای حضور در محل کار:

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • دی 1399
  • <
  • ترمیمی زیبایی
  • عصب کشی ( اندو )
  • پروتز های ثابت و متحرک
  • رادیوگرافی
  • اطفال
  • جرمگیری