سوابق تحصیلی

متخصص کودکان
فوق تخصص ریه کودکان

سوابق علمی

رتبه اول بورد فوق تخصصي ريه کودکان در کشور هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن ريه اروپا (ERS) عضو انجمن کودکان ايران

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران - بیمارستان علی اصغر- خیابان ظفر

تلفن تماس:

02122222044 02122222043 02122222042 02122222041 02122222045

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت بیمارستان علی اصغر
  • >
  • آذر 1399
  • <