سوابق تحصیلی

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

کرمان - رفسنجان - خیابان ثارلله

تلفن تماس:

03434312131

روزهای حضور در محل کار:

هر روز هفته از ساعت 14

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • دی 1399
  • <
  • ترمیمی
  • درمان ریشه
  • ایمپلنت