سوابق تحصیلی

متخصص کودکان
فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

سوابق علمی

عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران
دانشيار دانشگاه علوم پزشکي تهران
مسئول بخش تالاسمي بيمارستان
سابقه درمان انواع کم خوني در کودکان

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن خون وانکولوژي کودکان ايران
عضو انجمن بين المللي ترومبوز و هموستاز

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران بیمارستان آتیه

تلفن تماس:

0

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت مطب آتیه
  • >
  • بهمن 1399
  • <
  • درمان بیماری های خونریزی دهنده در کودکان و نوجوانان
  • درمان و مشاوره انواع تالاسمی ها در کودکان و نوجوانان
  • درمان انواع هموفیلی ها در کودکان و نوجوانان
  • درمان انواع بیماری های بدخیمی خونی و تومور ها در کودکان و نوجوانان
  • درمان انواع تومورهای استخوانی در کودکان ونوجوانان