سوابق تحصیلی

دکترای دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

کرمان - خیابان سپه - ساختمان سپه

تلفن تماس:

85603422223

روزهای حضور در محل کار:

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • بهمن 1399
  • <
  • ترمیمی
  • اندو
  • پروتز
  • اطفال
  • جراحی