سوابق تحصیلی

فلوشیپ ایمپلنت

سوابق علمی

مربى دانشگاه و استاد دانشگاه - پنج سال بعنوان مربى داشگاه و در حال حاضر مدرس دانشگاه - نائب رئيس سازمان مردم نهاد سجاد مهر بابلسر - کارشناس رسمى دادگسترى در امور دندانپزشکى قانونى شهرستان - کارشناس مسئول شبکه شهرستان بابلسر

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن دندانپزشکان ايران

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

مازندران - بابلسر - میدان بسیج - ساختمان فداییان

تلفن تماس:

01135256868 01135252580

روزهای حضور در محل کار:

صبح خانم دکتر مريم چراتيان
عصر دکتر کاظم نجف پور

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • بهمن 1399
  • <
دکتر کاظم نجف پور
دندانپزشک عمومی
دندانپزشک عمومی
  • ایمپلنت
  • ترمیمی
  • طراحی لبخند
  • لمینت زیرکونیوم و ایمکس