سوابق تحصیلی

مقطع پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان امام خمینی

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • دی 1399
  • <