سوابق تحصیلی

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی
تحصیلات پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سوابق علمی

دبير کميسيون تعيين شدت و نوع معلوليتهاي سازمان بهزيستي شهر تهران و عضو کميسيون عالي تعيين شدت و نوع معلوليتهاي سازمان بهزيستي کشورو تنها متخصص طب فيزيکي و توانبخشي سازمان بهزيستي کشور
پزشک معتمد کميسيونهاي عالي پزشکي تشخيص نوع و تعيين شدت معلوليت مطابق با طبقه بندي بين المللي عملکرد ناتواني و سلامت سازمان بهزيستي کشور( icf)

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضويت و همکاري با موسسات درماني خيريه
عضو هيئت امناي جامعه خيرين حامي معلولين کشور
عضو هيئت امناي جامعه خيرين حامي معلولين استان تهران
عضو هيئت مديره جامعه خيرين حامي معلولين استان تهران

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران- م فاطمی.ابتدای شهید گمنام. خ جهانمهر نبش فتحی شقاقی پ ۶۳طبقه سوم

تلفن تماس:

02188638988

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • بهمن 1399
  • <