سوابق تحصیلی

سوابق علمی

پزشک رسمي شبکه بهداشت نايين

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

اصفهان

تلفن تماس:

0

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت مطب دکتر معینی
  • >
  • آذر 1399
  • <
  • زنان
  • اطفال
  • پوست
  • مشاور ژنتیک
  • تالاسمی