سوابق تحصیلی

دوره پزشکی عمومی :دانشکده پزشکی زنجان از سال1385 – 1378
دوره تخصصی :دانشگاه علوم پزشکی ایران1396 – 1392
دارای بورد تخصصی طب سالمندی

سوابق علمی

پزشک اورژانس بيمارستان 22 ابان لاهيجان 1387-1385 پزشک اورژانس بيمارستان اميني لنگرود، درمانگاه تامين اجتماعي لنگرود از سال 1392-1387 متخصص طب سالمندي، داراي بورد تخصصي، استاديار دانشگاه علوم پزشکي ايران از سال 1396 دبير کميته اخالق باليني بيمارستان فيروزآبادي از تاريخ1397 مسئول آموزش همگاني بيمارستان فيروزآبادي از 1398

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن سالمندشناسي و طب سالمندي ايران

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

مطب 1: تهران، خ ستارخان، بیمارستان حضرت رسول - مطب 2: تهران، خ فداییان اسلام بیمارستان فیروزابادی

تلفن تماس:

02164351000 - 02151048000

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت بیمارستان رسول اکرم
  • >
  • بهمن 1399
  • <
  • ارزیابی وضعیت سلامت افراد سالمند بالاتر از شصت سال
  • پیشگیری، تشخیص زودهنگام بیماری ها
  • درمان بیماری های شایع دوران سالمندی: اختلالات حافظه و الزایمر، اختلالات حرکتی و تعادل و سقوط در سالمندی، افسردگی و اضطراب، اختلالات خواب، مشکلات تغذیه و ..
  • نظارت بر مصرف چند دارو که در سالمندان شایع است
  • اموزش و مشاوره مراقبین و خانواده بیمار سالمند