سوابق تحصیلی

پزشکی عمومی از دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران پزشکی در سال 93

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

شهرک غرب(صبح ها)

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت شهرک غرب
  • >
  • دی 1399
  • <