سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی(Ph.D) ژنتیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

سوابق علمی

هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران - چهارراه مولوی - بیمارستان اکبرآبادی

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

هر روز بغير از روزهاي دوشنبه

دریافت نوبت
  • >
  • آبان 1399
  • <
  • کاریوتیپ خون
  • کاریوتیپ مایع امنیون جهت تشخیص قبل از تولد
  • تشخیص قبل از تولد از روی نمونه cvs
  • تعیین هویت شامل مشخص نمودن رابطه پدر فرزندی و.....
  • تشخیص انواع بیماریهای ژنتیک قبل و بعد از تولد
  • مشاوره ژنتیک و تعیین ریسک در قبل از ازدواج، بعد از ازدواج، قبل از بارداری