سوابق تحصیلی

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

لنگرود خیابان امام خمینی،روبروی نساجی مازندران،جنب آزمایشگاه هاشم پور

تلفن تماس:

۰۹۱۱۶۰۳۸۳۹۲

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت مطب دکتر سعید انواری
  • >
  • دی 1399
  • <