سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل رشته فوق تخصص ریه بالغین از دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1398
فارغ التحصیل رشته تخصص داخلی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1395
فارغ التحصیل رشته پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال 1388

سوابق علمی

داراي بورد فوق تخصصي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اراک شاغل در بيمارستان اميرالمومنين وکلينيک امام رضا

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن ريه ايران

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

اراک - خیابان شیرودی( خرم )- کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا

تلفن تماس:

08633890

روزهای حضور در محل کار:

روزهاي يکشنبه تا سه شنبه 16 الي 19

دریافت نوبت کلینیک تخصصی و فوق تخصصی امام رضا
  • >
  • بهمن 1399
  • <