سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل 98 اطفال شهیدبهشتی
فارغ التحصیل 91 دانشگاه گرگان

سوابق علمی

پژوهشگر نمونه دانشجويي

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

گرگان،خیابان خمینی،آفتاب ۲۴،جنب بانک رفاه مرکزی

تلفن تماس:

021

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت دکتر مهسا بشارت
  • >
  • بهمن 1399
  • <