سوابق تحصیلی

فارغ التحصیل از دوره ی عمومی سال 1391

سوابق علمی

پذيرفته شده دکتراي سلامت دهان و دندانپزشکي اجتماعي سال 1391 دانشکده دندانپزشکي شيراز - فارغ التحصيل دکترا 1397 - عضو هيئت علمي گروه سلامت دهان و دندانپزشکي اجتماعي دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد -

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

یزد - چهار راه پژوهش - درمانگاه دانشگاه یزد

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • دی 1399
  • <