سوابق تحصیلی

متخصص بیماریهای داخلی از دانشگاه تهران

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن متخصصين داخلي

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران - خیابان ازادی- خیابان بهبودی - نیایش غربی- وزارت تعاون کار وامور اجتماعی درمانگاه خاوری

تلفن تماس:

02166580111

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • آبان 1399
  • <
  • ریه
  • غدد
  • کلیه
  • دیابت
  • فشارخون
  • گوارش