سوابق تحصیلی

دکترای حرفه ای دندانپزشکی

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن دندانپزشکي ايران

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

اصفهان - دهنان - خیابان ابوذر - کوچه شماره 1 ( شهید ترکان )

تلفن تماس:

03137389489

روزهای حضور در محل کار:

روزهاي زوج از ساعت 17

ساعت های حضور پزشک
  • >
  • بهمن 1399
  • <
  • درمان ریشه
  • ترمیم
  • پروتز ثابت و متحرک