سوابق تحصیلی

سوابق علمی

مدال نقره المپياد آموزش پزشکي - چاپ چندين مقاله isi

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

اصفهان- خوراسگان - مرکز بهداشت امام سجاد

تلفن تماس:

0

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت مطب دکتر اسمعلیان
  • >
  • آذر 1399
  • <
  • زیبایی
  • جوانسازی پوست مو
  • بیماری های داخلی
  • کرونا