سوابق تحصیلی

اخذ مدرک پزشکی عمومی در سال 1393 از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
اخذ مدرک دانشنامه تخصصی ارولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1397

سوابق علمی

شاغل در بخش ناباروري بيمارستان الزهراء(وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تبريز) عضو تيم پيوند کليه بيمارستان امام رضاء(وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تبريز) شاغل در بخش ارولوژي بيمارستان سينا (وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تبريز) انجام جراحي هاي متعدد در زمينه سنگ هاي کليه و حالب و مثانه، بدخيمي هاي(سرطان) کليه و مثانه و پروستات محقق برتر دانشجويي سال 90 در دانشگاه علوم پزشکي اردبيل نگارش ده ها مقاله داخلي و خارجي(ISI)

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن ارولوژي ايران عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي تبريز

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز- خیابان آزادی - مابین چهارراه شهید منتظری و حافظ - بیمارستان سینا

تلفن تماس:

04135412101 04135412102 04135412103 04135412104 04135412105 04135412106

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت بیمارستان سینا
  • >
  • دی 1399
  • <