سوابق تحصیلی

دیپلم جراحی مغز و اعصاب ۲۰۰۴. بلژیک
فوق تخصص جراحی صرع ۲۰۰۴ دانشگاه نانسی
فوق تخصص میکرو سرجری ۲۰۰۴ دانشگاه لیل فرانسه
فوق تخصص اناتومی جراحی و کالبدشناختی۲۰۰۹ دانشگاه مون پلیه
فوق تخصص جراحی ستون مهره ها ۲۰۱۱ دانشگاه نانت
فلوشیپ جراحی قاعده جمجمه با پروفسور سمیعی ۲۰۱۲ هانوفر
فلوشیپ جراحی آندوسکوپی ۲۰۱۳ بوردو فرانسه

سوابق علمی

بيش از پنجاه مقاله علمي در محله هاي پزشکي به فارسي و انگليسي و فرانسه
ثبت اختراع پروتز جمجمه در فرانسه در تاريخ 2016
تصحيح و اختراع چند تکنيک جراحي معز و نيز ستون مهره ها براي ديسک ها و ناهنجاريهاي مخچه

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو دايم انجمن جراحان فرانسه
رييس انجمن علوم اعصاب کاراييب
سردبير انجمن علوم اعصاب شارانت در فرانسه

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

فرانسه

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • بهمن 1399
  • <
تصویر چاپ مقاله
تصویر چاپ مقاله
در اتاق عمل
با پروفسور گویی زاردی
با پروفسور سمیعی
chirurgie endoscopique
1
1