سوابق تحصیلی

اینجانب پزشکی عمومی خود را در دانشگاه تهران گذرنده ام تخصص از دانشگاه مازندران فوق تخصص از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق علمی

داراي مقاله وداشتن case report در مجلات مختلف ميباشم

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران- بیمارستان مسیح دانشوری

تلفن تماس:

021

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت بیمارستان مسیح دانشوری
  • >
  • بهمن 1399
  • <
  • حساسیت زدایی گندم وشیر ولیدوکایین