سوابق تحصیلی

متخصص پاتولوژی(آسیب شناسی)

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن پاتولوژي

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران- ضلع جنوبی پارک شهر- خیابان بهشت-سازمان پزشکی قانونی تهران- بخش پاتولوژی

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • مهر 1399
  • <