سوابق تحصیلی

مدرک دوره بزشکی عمومی ودکترای تخصصی خود را از دانشکده برشکی دانشگاه علوم در زمینه فیزیولوژی بالینی

سوابق علمی

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • بهمن 1399
  • <