سوابق تحصیلی

دکترای داروسازی از دانشگاه علوم‌پزشکی شهید بهشتی تهران

سوابق علمی

دو سال کارشناس دارويي مرکز اطلاعات دارويي و‌سموم معاونت غذا و دارو (1390)
پژوهشگردر حيطه بيماران پيوند قلب بيمارستان مسيح دانشوري
دو سال مسوول فني داروخانه بيمارستان وليعصر تهران
پنج سال فعاليت بعنوان مشاور دارويي و مشاور دارويي داروخانه هاي سطح تهران

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

عضو انجمن داروسازان‌ايران

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران - داروخانه شبانه روزی فردوسی - میدان فاطمی

تلفن تماس:

02188969669

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • بهمن 1399
  • <