سوابق تحصیلی

فوق تخصص روماتولوژی کودکان

سوابق علمی

عضو هيأت علمي گروه بيماري‌هاي کودکان دانشگاه علوم پزشکي تهران با رتبه دانشيار

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

انجمن روماتولوژي کودکان ايران

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

تهران - مجتمع بیمارستانی امام خمینی- ساختمان شماره دو ولیعصر- طبقه دوم درمانگاه کودکان

تلفن تماس:

02161190

روزهای حضور در محل کار:

روزهاي شنبه و دوشنبه صبح بيمارستان امام خميني

دریافت نوبت
  • >
  • دی 1399
  • <