سوابق تحصیلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
کارشناسی روانشناسی عمومی

سوابق علمی

روان تحليلگر

عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها

بیمه های طرف قرارداد

آدرس:

فارس

تلفن تماس:

روزهای حضور در محل کار:

دریافت نوبت
  • >
  • دی 1399
  • <